Wednesday, September 26, 2012

Menegur orang biar berhikmah......

Mengikut adab kesopanan, tetamu yang tidak menghormati diri dan tidak menghormati ahli rumah yang ditemui, bukanlah orang yang patut dihormati. (Hamka) Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain, walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu. (Hamka) Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka) Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. (Hamka) Bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjatnya di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkahlaku dan akal budinya. (Hamka) Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Oleh itu, untuk kebersihan jiwa hendaklah bergaul dengan oarang-orang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya. (Hamka) Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. (Imam al-Ghazali) Apabila melihat dan merenung kata-kata dari pemikir islam ini jelas memperlihatkan dalam pergaulan perlu ada ilmu dan bukan kononnya berilmu.............

Syukur